ผวจ.ขอนแก่น นำประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันสงกรานต์

ผวจ.ขอนแก่น นำประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันสงกรานต์ ด้านเทศบาลนครขอนแก่นปิดถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร จัดกิจกรรมสงกรานต์ปลอดเหล้าถนนข้าวเหนียวพร้อมบันทึกสถิติคลื่นมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลก ที่ลานนำ้พุ สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวขอนแก่น กว่า 500 คน ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง รองเจ้าคณะ จ.ขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระเถระและภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต จำนวน 169 รูป โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นอ่านประกาศสงกรานต์ พระโสภณพัฒนบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถา จากนั้นเป็นพิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดขอนแก่น พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และในช่วงบ่ายวันนี้จะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ ขึ้นบนขบวนเกวียนที่มีความสวยงาม ชักลากโดยประชาชนชาวขอนแก่นกว่า 120 คน พร้อมด้วยขบวนเกวียนพระพุทธอภัยมงคลสมังคี ขบวนเกวียนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ขบวนจำลองก่อเจดีย์ทราย ขบวนแห่นางสงกรานต์ จากวัดธาตุพระอารามหลวงมายังเกาะวัฒนธรรม ศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยจะมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป 20 คุ้มวัด ส่วนในช่วงค่ำจะมีพิธีเปิดกิจกรรมบนถนนข้าวเหนียวซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบสงกรานต์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งเวทีการแสดงต่างๆ กว่า 20 เวที รวมความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร และการเล่นคลื่นมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลกในเวลา 19.00 น. ของวันที่ 13-15 เมษายน 2562เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น