ขอนแก่นเปิดถนนไก่ย่าง คู่ขนานถนนข้าวเหนียว ชวนนักท่องเที่ยวไทย-เทศ อิ่มอร่อย

ขอนแก่นเปิดถนนไก่ย่าง คู่ขนานถนนข้าวเหนียว ชวนนักท่องเที่ยวไทย-เทศ อิ่มอร่อยด้วยเมนูอีสานรสแซ่บ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยในอดีต ที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมถนนไก่ย่าง สงกรานต์เด็กน้อย เชื่อมรอยวัฒนธรรม ซึ่งโรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นคู่ขนานกับกิจกรรมถนนข้าวเหนียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวในปีนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์และร่วมกิจกรรมการละเล่นต่างๆในอดีต ที่คนขอนแก่นได้อนุรักษ์และรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ขบวนแห่ไก่ย่างที่มีนางรำสวมใส่ชุดผ้าไหมลายแคนแก่นคูณ ลายผ้าไหมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่ข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ย่าง และการละเล่นพื้นเมืองในอดีต เช่น ม้าก้านกล้วย เดินกะลา จากหน้าโรงแรมโฆษะ ไปยังถนนข้าวเหนียวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเทศกาลถนนไก่ย่างแบบคู่ขนานอีกด้วย นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ นายกสมาคมโรงแรมภาคอีสาน กล่าวว่า เทศกาลถนนไก่ย่าง สงกรานต์เด็กน้อย เชื่อมรอยวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ได้กำหนดจัดขึ้นแบบคู่ขนานกับถนนข้าวเหนียวเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ในการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างไทย เชื่อมรอยวัฒนธรรม โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กๆ ได้มาร่วมก่อกองทราย ร่วมตบประทาย ร่วมเรียนรู้วิถีไทย ทั้งการพับดอกบัว,การทำขนมไทย,การทำม้าก้านกล้วย และการละเล่นในเวทีวัฒนธรรม ในเทศกาลถนนไก่ย่างนั้นนักท่องเที่ยวยังคงจะได้อิ่มอร่อยด้วยเมนูอาหารอีสานรสแซบ ที่ได้จัดไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ขอนแก่น ในราคาสุดพิเศษ โดยเฉพาะข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ย่าง ที่เป็นเมนูสุดยอดอาหารอีสานที่มีให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ ขณะเดียวกันในเวทีวัฒนธรรมนั้นเด็กๆจะได้เล่นมอญซ่อนผ้า งูกินหาง การสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และยังคงมีการสอนการทำอาหารอีสานให้กับนักท่องเที่ยวและเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น