ชาวขอนแก่น เล่นน้ำเขื่อนหนองหวาย คลายร้อน อย่างเนืองแน่น

บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่จังหวัดขอนแก่นคึกคัก ประชาชนพาครอบครัวไปท่องเที่ยวที่เขื่อนหนองหวายเล่นน้ำคลายร้อน บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ จ.ขอนแก่น วันนี้ซึ่งเป็นวันครอบครัว มีประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเล่นน้ำคลายร้อนที่เขื่อนหนองหวาย อ.น้ำพอง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 6 ซึ่งเป็นฝายที่รับน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ มีสภาพคล้ายแก่ง ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมพาลูกหลานเช่าห่วงยางลงเล่นน้ำคลายร้อน บ้างก็นั่งรับประทานอาหารพื้นบ้านที่มีพ่อค้านำมาจำหน่ายตามซุ้มต่างๆ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการจำหน่ายอาหารและเช่าห่วงยางในหน้าร้อน โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์และวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ทุกวันเป็นจำนวนมาก ขณะที่นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดบริการต่างๆ ในจังหวัด และยังได้มอบน้ำดื่มและอาหารว่างแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านมาอีกด้วย ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ได้ปรับแผนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมา โดยล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ถึงวันนี้ จ.ขอนแก่น มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วจำนวน 6 รายสาเหตุมาจากการขับรถเร็ว การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และเมาสุรา ทางจังหวัดจึงต้องเข้มงวดกับมาตรการต่างๆ อาทิ ตั้งด่านชุมชน จำนวน 632 ด่าน ทั่วทั้งจังหวัด ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ดึงภาคประชาชนเป็นแนวร่วมด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยการส่งเสริมให้ถ่ายคลิป ผู้กระทำผิด กฎหมาย บนถนน รวมถึงอาชญากรรมทุกรูปแบบ


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น