ขอนแก่น สั่งเข้มด่านทุกแห่งเมาขับดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุด

ขอนแก่น สั่งเข้มด่านทุกแห่งเมาขับดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุด วันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ที่ประชุมได้รายงาน การเกิดอุบัติเหตุ ที่จังหวัดขอนแก่นถึง วันที่ 14 เมษายน มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 6 ราย อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคืออำเภอเมืองและอำเภอแวงน้อย และ ได้สั่งการให้ด่านทุกแห่ง โดยเฉพาะด่านชุมชน ตรวจตราเข้มข้น เนื่องจากคืนนี้ ที่บริเวณถนนข้าวเหนียว จะมีการเล่นคลื่นมนุษย์สุดถนนมิตรภาพ และบันทึกกินเนสบุ๊คด้วย จะมีคนมาร่วมงานจำนวนมาก หลังเสร็จกิจกรรมแล้ว ให้เฝ้าระวัง เป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังได้น้อมนำ ความห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่องการสูญเสียของประชาชนจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มาปรับใช้คือ
1 ให้หน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสานงานให้มีจิตอาสาในการอำนวยความสะดวกการจราจรและบริหารจัดการให้สถิติอุบัติเหตุทางถนนในปีนี้ลดลง 2 ให้มีกำลังพลจิตอาสาชื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้กันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งด่านชุมชนในเรื่องของการดื่มเมาแล้วขับและจำกัดพื้นที่การฉลองในช่วงเทศกาลไม่ให้ออกมาในพื้นที่ถนน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราถึงขั้นเสียชีวิต 3 ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและประสานงานร่วมกันในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง และดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการลงโทษสูงสุด ในมาตรการเมาแล้วขับ เพื่อลดการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุในระดับอำเภอตำบล และหมู่บ้าน 4 ให้หน่วยงานกรมการขนส่งทางบกดำเนินการจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะให้เพียง พอต่อความต้องการของประชาชน


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น