ขอนแก่น สั่งเข้มด่านทุกแห่งเมาขับดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุด

ขอนแก่น สั่งเข้มด่านทุกแห่งเมาขับดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุด วันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ที่ประชุมได้รายงาน การเกิดอุบัติเหตุ ที่จังหวัดขอนแก่นถึง วันที่ 14 เมษายน มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 6 ราย อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคืออำเภอเมืองและอำเภอแวงน้อย และ ได้สั่งการให้ด่านทุกแห่ง โดยเฉพาะด่านชุมชน ตรวจตราเข้มข้น เนื่องจากคืนนี้ ที่บริเวณถนนข้าวเหนียว จะมีการเล่นคลื่นมนุษย์สุดถนนมิตรภาพ และบันทึกกินเนสบุ๊คด้วย จะมีคนมาร่วมงานจำนวนมาก หลังเสร็จกิจกรรมแล้ว ให้เฝ้าระวัง เป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังได้น้อมนำ ความห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่องการสูญเสียของประชาชนจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มาปรับใช้คือ
1 ให้หน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสานงานให้มีจิตอาสาในการอำนวยความสะดวกการจราจรและบริหารจัดการให้สถิติอุบัติเหตุทางถนนในปีนี้ลดลง 2 ให้มีกำลังพลจิตอาสาชื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้กันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งด่านชุมชนในเรื่องของการดื่มเมาแล้วขับและจำกัดพื้นที่การฉลองในช่วงเทศกาลไม่ให้ออกมาในพื้นที่ถนน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราถึงขั้นเสียชีวิต 3 ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและประสานงานร่วมกันในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง และดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการลงโทษสูงสุด ในมาตรการเมาแล้วขับ เพื่อลดการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุในระดับอำเภอตำบล และหมู่บ้าน 4 ให้หน่วยงานกรมการขนส่งทางบกดำเนินการจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะให้เพียง พอต่อความต้องการของประชาชนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น