ผู้ว่า ฯ ขอนแก่น เผยเทศกาลสงกรานต์ จ.ขอนแก่น มีนักดื่มถูกจับคุมประพฤติมากถึง 358 ราย โดยทางสำนักงานคุมประพฤติใช้กำไลข้อมือ EM กับผู้ที่ถูกศาลสั่ง นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติในการติดตั้งเครื่อง “อิเล็กทรอนิกส์ มอนิเตอร์ริ่ง” หรือ EM ที่ใช้ติดตามตัวผู้ที่ถูกคุมประพฤติ จากผู้ที่ถูกศาลสั่งให้จำกัดบริเวณตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในวันนี้ก็มีผู้ถูกคุมประพฤติจากการกระทำผิดกฎหมายเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 358 ราย และถูกสั่งให้สั่งกำไลข้อมือ EM จำนวนกว่า 193 ราย ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า กำไลข้อมือติดตามตัว “อิเล็กทรอนิกส์ มอนิเตอร์ริ่ง” หรือ EM ระบบใหม่ที่สำนักงานคุมประพฤติขอนแก่นนำมาใช้งานนี้ควบคุมด้วยระบบดาวเทียม ส่วนใหญ่เป็นผู้ถูกคุมประพฤติจากคดีเมาแล้วขับขี่รถ ซึ่งตามกฎหมายแล้วจะมีโทษจำคุกที่รอลงอาญา และเมื่อศาลสั่งให้มีสำนักงานคุมประพฤติดูแลพร้อมติดเครื่อง EM ผู้ที่ถูกคุมพฤติต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น