กกต.ขอนแก่น ทำการนับคะแนน 2 หน่วยเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 3 ใหม่

กกต.ขอนแก่น ทำการนับคะแนน 2 หน่วยเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 3 ใหม่ ตามคำสั่งของ กกต.ที่ 181/2562 แล้ว โดยมีผู้สมัครและผู้แทนจากพรรคการเมืองร่วมสังเกตการณ์ 18 เมย 2562 ที่หอประชุม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ขอนแก่น ได้กำหนดให้เป็นสถานที่ในการนับคะแนนใหม่ ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ที่ 181/2562 ในการนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ต.บัวใหญ่ และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดหน่วยนับคะแนนกลางออกเป็น 2 หน่วย คือฝั่งซ้ายและขวาของ หอประชุม ขณะที่บริเวณตรงกลางคั่นกลางระหว่างหน่วยเป็นการอำนวยการ บัญชาการและเก็บบัตรเลือกตั้งของบัตรเลือกตั้งของทั้ง 2 หน่วย โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง ในฐานะ ประธาน กกต.ขอนแก่น เขต 3 ,พ.ต.อ.สุวัฒน์ สมจิตร ผกก.สภ.บ้านไผ่ ในฐานะ กกต.เขต 3 และนายอภินันทน์ จันทร์อุปละ ผอ.กต.จ.ขอนแก่น คอยกำกับขั้นตอนของการนับคะแนนใหม่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างรัดกุม ทั้งนี้ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ต.บัวใหญ่ มีบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 324 ใบ และ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ต.ม่วงหวาน มีทั้งหมด 624 ใบ ท่ามกลางการร่วมสังเกตการณ์จากผู้สมัครและผู้แทนพรรคการเมืองเข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างพร้อมเพรียง นายอภินันทน์ จันทร์อุปละ ผอ.กต.จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในการจัดเตรียมสถานที่และการอำนวยการการนับคะแนนใหม่ดังกล่าวทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ เมื่อ กกต.เขต 3 ได้ทำการสรุปเอกสารขั้นตอนต่างๆตามระเบียบของ กกต.เรียบร้อยแล้ว จะมีการส่งรายงานคะแนนและรายงานเหตุการณ์ต่างๆในภาพรวมทั้งหมดของการนับคะแนนใหม่ในครั้งนี้ส่งให้กับ กกต.ขอนแก่น เพื่อที่ กกต.ขอนแก่น จะสรุปรายงานส่งให้กับ กกต.กลาง ได้รับทราบต่อไป


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น