สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น ลดดอกเบี้ยรับช่วงเปิดเทอมยาวถึงสิ้นปี

สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น ปรับลดดอกเบี้ยรับช่วงเปิดเทอมยาวถึงสิ้นปี พร้อมสำรองเงิน 35 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ นางสุวิมล วิคแมน ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประชาชนได้ท่องเที่ยวและเดินทางไปเยี่ยมญาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมารวมทั้งในช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วจึงทำให้มีประชาชนเข้ามาใช้บริการที่สถานธนานุบาลมากกว่า 400 คนต่อวัน ทำให้มีเงินหมุนเวียนวันละกว่า 2 ล้านบาท โดยในช่วงเปิดเทอมนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้สำรองเงินไว้เพื่อรองรับลูกค้าจำนวน 35 ล้านบาท พร้อมลดอัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ชำระดอกเบี้ยร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน ส่วนเงินต้นตั้งแต่ 5,000 -100,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท ถึงสิ้นปี 2562 ส่วนสิ่งของที่ลูกค้านำมาจำนำ มีทั้งทองรูปพรรณ ชุดหม้อข้าวหม้อแกง หม้อหุงข้าว พันธบัตรรัฐบาล ผ้าไหม ทั้งนี้ สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น มั่นใจว่าเงินที่สำรองไว้จะเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าในช่วงใกล้เปิดเทอมนี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น