กฟภ ขอนแก่น เปิดอาคารหลังใหม่ เพื่อบริการพี่น้องประชานชน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธี เปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เป็นอาคารที่นำเทคโนโลยีทันสมัยมาบริการให้กับพี่น้องประชาชน โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และพี่น้องประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายสนธิ อนุญาหงษ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าสืบเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องทำให้จังหวัดขอนแก่นมีความเติบโตอย่างรวดเร็วมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าและความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการและติดต่อธุรกรรมต่างๆที่สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่นมากขึ้นเป็นลำดับ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถรองรับ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มาติดต่อได้รับความสะดวก สบายและพึงพอใจสูงสุด จึงได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่นี้ด้วยงบประมาณ 42 ล้านบาท โดยอาคารมีศูนย์บริการลูกค้า
และได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว งานบริการที่ครบวงจร สถานที่จอดรถจำนวนมาก มีห้องน้ำ กล้องวงจรปิดทั่วบริเวณและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจรถยนต์เข้าออกตลอดเวลา เพื่อรองรับลูกค้าในพื้นที่ 6 อำเภอ 37 ตำบล 554 หมู่บ้านผู้ใช้ไฟจำนวน 179,000 ราย โดยอาคารดังกล่าวเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 และเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีความพร้อมในด้านสถานที่และระบบการจัดการที่ทันสมัย


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น