ไปรษณีย์ ขอนแก่น จัดสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ สำนักงานไปรษณีย์เขต 4 ขอนแก่น  ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ได้จัดงานสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 / 2562 โดยครั้งนี้มี ไปรษณีย์ ขอนแก่น  เป็นเจ้าภาพจัด   นายวีระ ไพรสิงห์ขร  หน.ไปรษณีย์  ขอนแก่น ประธานชมชมรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น    เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่น ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเอง ให้กับหน่วยงานอื่นได้รับทราบ ซึ่ง ภายในงาน ได้มีผู้บริหารหน่วยงานราชการ  ที่ได้มาปฎิบัติหน้าที่ ในจังหวัดขอนแก่น มาแนะนำตัว คือ นายสว่าง วีรกิจบริการ     แรงงานและสว้สกิการ ขอนแก่น จากนั้นมีหน่วยงานขึ้นมาประชาสัมพันธ์ ภารกิจ กิจกรรมของหน่วยงาน เช่น ไปรษณีย์ได้นำทุเรียน จากจันทบุรี มาวางจำหน่ายในงานด้วย และมีหน่วยงาน เช่น ธนาคารออมสิน  องค์การ พฤกศาษตร์ กสท  และ อสมท  มาประชาสัมพันธ์ หน่วยงานด้วย จากนั้นมีพิธีรดน้ำ ดำหัว ผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น