ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 วันที่ 29 เม.ย. 62 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน สืบเนื่องจากวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานต้นไม้มงคลเพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่น เลือกถนนมะลิวัลย์ หลักกิโลเมตร ที่ 541-544 เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น