ขอนแก่นจัดวันแรงงานแห่งชาติ 2562 ภายใต้ชื่อ “ขอนแก่นสามัคคี สดุดีองค์ราชชัน แรงงานน้อมนำ ทำความดีด้วยหัวใจ”

ขอนแก่นจัดวันแรงงานแห่งชาติ 2562 ภายใต้ชื่อ “ขอนแก่นสามัคคี สดุดีองค์ราชชัน แรงงานน้อมนำ ทำความดีด้วยหัวใจ” นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ “ขอนแก่นสามัคคี สดุดีองค์ราชัน แรงงานน้อมนำ ทำความดีด้วยหัวใจ” ที่ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมหัวหน้าส่วนราชการ พบกับ CEO สถานประกอบกิจการในขอนแก่น การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง/ชาย, เซปัคตะกร้อชาย, เปตอง, กีฬามหาสนุก ประกอบด้วย วิ่งผลัดกระสอบ, กินวิบาก, ตีกอล์ฟบก นอกจากนี้มีประกวดธิดาแรงงานและขวัญใจแรงงาน ประกวดส้มตำลำซิ่ง และประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และฟุตบอล VIP ผู้บริหาร จังหวัด พบทีมผู้บริหาร บริษัท เอกชน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และเกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับ และเห็นว่าการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มีส่วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศชาติ ในการที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการที่จะเกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการได้นั้น จะต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ได้พูดคุย ปรึกษาหารือ ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการจัดการองค์กร ทำให้รู้สึกผูกพัน รักองค์กรมากขึ้น ทำให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีตามมา สร้างความรับผิดชอบอย่างมีจริยธรรมร่วมกันนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น