ขอนแก่นเตรียมใช้น้ำก้นอ่าง เขื่อนอุบลรัตน์ หลังปริมาณน้ำใช้การเหลือไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์

ขอนแก่นเตรียมใช้น้ำก้นอ่าง เขื่อนอุบลรัตน์ หลังปริมาณน้ำใช้การเหลือไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวว่า ขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณน้ำกักเก็บ 586 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำใช้การได้จริง 5.24 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0 ของปริมาณน้ำใช้การ ปริมาณน้ำที่เหลือน้อย ทำให้การระบายน้ำต้องลดการระบายเหลือวันละ 5 แสนลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศน์ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมหารือถึงการนำน้ำก้นอ่างมาใช้ โดยในช่วงหน้าแล้งนี้ต่อเนื่องต้นฤดูฝน ได้เตรียมนำน้ำกันอ่างมาสำรองใช้ คาดว่าจะต้องใช้น้ำก้นอ่างมาใช้จำนวน 120 ล้านลูกบาศก์เมตรภายในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจนกว่าจะมีฝนตกลงมา พร้อมทั้งจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำแบบวันต่อวัน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่า ปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำที่เหลือในเขื่อนอุบลรัตน์จะสามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการผลิตน้ำประปาไปได้อีก 3 เดือน
พร้อมทั้งฝากเตือนเกษตรกรว่าอย่าเพิ่งทำการปลูกพืชทุกชนิด แม้ว่าจะมีอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน ที่ทำให้มีฝนตกลงมาในช่วงนี้ แต่หลังจากเดือนพฤษภาคมไปแล้ว จะเป็นช่วงที่ไม่มีฝนตกลงมา ให้ติดตามข่าวสารจากราชการว่าจะเริ่มปลูกข้าวนาปีได้เมื่อไหร่ เพื่อป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับพืชเพราะน้ำที่เหลือในขณะนี้ จะเน้นเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และการใช้อุปโภคและบริโภคเท่านั้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น