ผู้ว่า ขอนแก่น นำประชาชนจิตอาสาขุดลอกตามถนนเขตเทศบาลบ้านเป็ด

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำประชาชนจิตอาสาขุดลอกตามถนนเขตเทศบาลบ้านเป็ด เปิดทางระบายน้ำเตรียมความพร้อมการแก้ปัญหาน้ำท่วม
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับพลังมวลชน ต่างๆบูรณาการกัน ร่วมขุดลอกสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำบริเวณท่อระบายน้ำข้างถนนหน้าตลาดบ้านคำไฮ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงหน้าฝนเพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอยู่ติดกับบึงหนองโคตรที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นทำให้ท่อระบายน้ำมีความตื้นเขินและอุดตันน้ำไหลไม่สะดวกหากได้ทำความสะอาดและขุดลอกจะทำให้การระบายน้ำดีขึ้น น้ำขังไม่นานก็จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ระดับหนึ่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องซึ่งปีที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดี นอกจากที่บึงหนองโคตรจะเป็นจุดรับน้ำหลักก่อนไหลเข้าสู่เขตเทศบาลนครขอนแก่น ในจุดอื่นๆ ได้ดำเนินการเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะรอบเขตเมืองซึ่งจะสามารถช่วยให้ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและช่วยให้ประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมน้อยลงด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น