โรงไฟฟ้าน้ำพอง นำรถมินิบัสไฟฟ้าเข้าใช้งาน พร้อมเปิดสถานีชาร์จให้บริการประชาชนฟรี 1 ปี

โรงไฟฟ้าน้ำพอง นำรถมินิบัสไฟฟ้าเข้าใช้งาน พร้อมเปิดสถานีชาร์จให้บริการประชาชนฟรี 1 ปี
โรงไฟฟ้าน้ำพองสนองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ได้นำรถมินิบัสไฟฟ้าเข้าใช้งานเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 พร้อมเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้านำร่องให้บริการประชาชนที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 1 ปี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ส่งมอบรถมินิบัสไฟฟ้าจำนวน 11 คัน ให้กับหน่วยงาน กฟผ.ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้งานตาม เขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. โดยในวันที่ 2 เมษายน 2562 โรงไฟฟ้าน้ำพองได้รับมอบรถมินิบัสไฟฟ้า จำนวน 1 คัน เพื่อใช้บริการรับส่งผู้ปฏิบัติงาน คณะศึกษาดูงานในพื้นที่และใช้ในการลงพื้นที่งาน CSR ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง พร้อมกันนี้ยังได้เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งประชาชนที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถเข้าร่วมโครงการนำร่องใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟผ. ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://goo.gl/forms/H00cGJXBg4oiKBsj1 ( ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2562 ) ในส่วนของโรงไฟฟ้าน้ำพอง สถานีอัดประจุไฟฟ้าอยู่ที่โรงจอดรถมินิบัสไฟฟ้า บริเวณด้านหน้าอาคารม่วงหวานเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น