ขอนแก่นจัด งานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ

งานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดขอนแก่นและงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ขอนแก่นฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น สำนักจัดหางานขอนแก่น ได้จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดขอนแก่นและงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มโอกาสการมีงานทำให้ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป เพื่อให้นายจ้างสถานประกอบการและผู้ต้องการหาเงินได้พบและพิจารณาคัดเลือกเข้ามาทำงานกับสถานประกอบการโดยตรง เพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์หางานทำงานช่วงเรียนพาร์ทไทม์ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้พิการที่พร้อมทำงาน ได้สมัครงานและเลื่อนตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ได้รับเกียรติจากนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางานมาเปิดงาน โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ในงานมีการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนิทรรศการข่าวสารตลาดแรงงาน นิทรรศการการรับรู้ผู้สมัครประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 
นิทรรศการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ในงานมีบริษัทที่มารับสมัครงานสำหรับผู้คนที่อายุ 60 ปีขึ้นไปให้มีงานทำอีกด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น