อตก.ขอนแก่นปลูก “ต้นรวงผึ้ง” พรรณไม้ประจำพระองค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  ที่คลังสินค้า อตก ขอนแก่น นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมแรง ร่วมใจกันปลูก “ต้นรวงผึ้ง” พรรณไม้ประจำพระองค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562   เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้ง  อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล อีกทั้ง ต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์   โดย อตก.ขอนแก่น ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง บนพื้นที่ 18 ไร่ บริเวณคลังสินค้า อตก.ขอนแก่น จำนวน 904 ต้น   โดยในงานมี หน.ส่วนราชการ และผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งด้วย   สำหรับ “ต้นรวงผึ้ง” ถือเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล  เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ    และจะผลิดอกในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม อันเป็นช่วงวันพระราชสมภพ   เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กอปรพระราชกรณียกิจในที่ใด จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้ ณ ที่นั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร อีกทั้ง “ต้นไม้” ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เฉกเช่น พระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงปกปักษ์รักษาราชอาณาจักรและพสกนิกรชาวไทย ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น