จังหวัดขอนแก่นประดับตกแต่งไฟสวยงามริมถนนทั่วเมือง เตรียมความพร้อมการเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดขอนแก่นประดับตกแต่งไฟสวยงามริมถนนทั่วเมือง เตรียมความพร้อมการเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 21 พค 2562 ที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ตรวจความเรียบร้อยเพื่อเตรียมการจัดงาน “พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ที่จะมีขึ้นในเย็นวันนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรทหาวชิราลงกรณ พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาเยือนจังหวัดขอนแก่น และผู้สัญจรไป-มา ที่ผ่านซุ้มเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยในเวลา 18.00 น. วันนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น จะเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล การรำเทิดพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุด “เทิดไท้องค์ราชัน” โดยนางรำจิตอาสา จำนวน 110 คน พิธีกดปุ่มเปิดไฟซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และไฟประดับตกแต่งเมืองโดยรอบ ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และจุดที่ 2 บริเวณสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น (ฝั่งด้านถนนมิตรภาพ)เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น