ผู้ว่าฯขอนแก่นเชิญร่วมชมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญร่วมชมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัด นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า วันที่ 22 -24 พ.ค. 2562 จังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนชาวขอนแก่นและคนไทยได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองอย่างมีความสุข โดยเย็นวันนี้ เวลา 18.30 น. จะมีมหรสพสมโภช การแสดงโขนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะนักศึกษา ที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมขั้นสูงของไทย ที่เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น , วันที่ 23 พฤษภาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอนแก่น จัดการแสดงโปงลาง จากโรงเรียนต่าง ๆ โดยนักเรียนและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นจะได้มีส่วนร่วมในการแสดง, และวันที่ 24 พฤษภาคม ชมการแสดงหมอลำ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น พร้อมการแสดงกลองยาวที่ชนะเลิศในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ปี 2561 และปิดท้ายด้วยการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนจากคณะรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ หมอลำวงใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 
ทั้งนี้ ในการจัดแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 22 – 24 พ.ค. 2562 ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 6 โซน คือ โซนที่ 1 เวทีกลาง เป็นการแสดงเทิดพระเกียรติ แสดงโขน รำเทิดพระเกียรติ แสดงกลองยาว และแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอน โซนที่ 2 ณ คุ้มวัฒนธรรม (ศาลาผูกเสี่ยว) การสาธิตการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมอลำพื้นบ้าน โปงลาง โซนที่ 3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม โซนที่ 4 การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น โซนที่ 5 วิถีธรรมของชุมชนอีสาน โซนที่ 6 การจำหน่ายสินค้าชุมชน และอาหารพื้นบ้าน


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น