ผู้ว่าฯขอนแก่นเชิญร่วมชมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญร่วมชมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัด นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า วันที่ 22 -24 พ.ค. 2562 จังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนชาวขอนแก่นและคนไทยได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองอย่างมีความสุข โดยเย็นวันนี้ เวลา 18.30 น. จะมีมหรสพสมโภช การแสดงโขนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะนักศึกษา ที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมขั้นสูงของไทย ที่เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น , วันที่ 23 พฤษภาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอนแก่น จัดการแสดงโปงลาง จากโรงเรียนต่าง ๆ โดยนักเรียนและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นจะได้มีส่วนร่วมในการแสดง, และวันที่ 24 พฤษภาคม ชมการแสดงหมอลำ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น พร้อมการแสดงกลองยาวที่ชนะเลิศในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ปี 2561 และปิดท้ายด้วยการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนจากคณะรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ หมอลำวงใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 
ทั้งนี้ ในการจัดแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 22 – 24 พ.ค. 2562 ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 6 โซน คือ โซนที่ 1 เวทีกลาง เป็นการแสดงเทิดพระเกียรติ แสดงโขน รำเทิดพระเกียรติ แสดงกลองยาว และแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอน โซนที่ 2 ณ คุ้มวัฒนธรรม (ศาลาผูกเสี่ยว) การสาธิตการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมอลำพื้นบ้าน โปงลาง โซนที่ 3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม โซนที่ 4 การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น โซนที่ 5 วิถีธรรมของชุมชนอีสาน โซนที่ 6 การจำหน่ายสินค้าชุมชน และอาหารพื้นบ้านเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น