ขอนแก่น จัดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขอนแก่น จัดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
22 พค 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ที่เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยดำเนินการจัดงานให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระองค์เจ้าและ เพื่อให้ประชาชนชาวขอนแก่นและคนไทยได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองอย่างมีความสุข โดยวันนี้ ได้มีการจัดมหรสพสมโภช การแสดงโขนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะนักศึกษา ที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมขั้นสูงของไทยโดยแสดงบนเวทีกลางอย่างยิ่งใหญ่ รวมทั้งจะมีการนำของดีที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่นมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว่า การแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดขอนแก่นในระหว่างวันที่ 22 – 24 พ.ค 2562 ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 6 โซน คือ โซนที่ 1 เวทีกลาง เป็นการแสดงเทิดพระเกียรติ แสดงโขน รำเทิดพระเกียรติ แสดงกลองยาว และแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอน โซนที่ 2 ณ คุ้มวัฒนธรรม (ศาลาผูกเสี่ยว) การสาธิตการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมอลำพื้นบ้าน โปงลาง โซนที่ 3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม โซนที่ 4 การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น โซนที่ 5 วิถีธรรมของชุมชนอีสาน โซนที่ 6 การจำหน่ายสินค้าชุมชน และอาหารพื้นบ้าน.ก็ขอเชิญชวนชาวขอนแก่น และผู้ที่สนใจ ร่วมพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง และชมการแสดงมหรสพสมโภช ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. ของวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคมส่วนวันที่ 24 มีการแสดง ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น