สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์

สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์  ข้อมูลวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมากขึ้น เป็น 4.57 ล้านลูกบาศก์เมตร    ทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และใกล้เคียง ได้มีพายุฝนตก ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของฤดูฝน  แต่ก็ยังไม่ทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างมีมากนัก  ซึ่งขณะนี้มีเพียง 575.59  ล้านลูกบาศก์เมตร โดยระดับน้ำใช้การได้ในเขื่อนคิดเป็นศูนย์ และอยู่ในเกณฑ์ติดลบ ประมาณร้อยละ 6             สำนักงานชลประทานที่ 6  ยืนยันว่าจากนี้ต่อไปจะยังคงน้ำก้นอ่างเขื่อนอุบลรัตน์มาใช้เรื่อยๆจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน คาดว่าจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ จะนำน้ำก้นอ่างมาใช้ประมาณ 50 ล้าน ลบ.ม  แต่หากถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมฝนยังไม่ตกก็มีแผนสำรองสามารถมีน้ำใช้ได้อีกถึง 2 เดือน ทั้งนี้ กรมชลประทานจะมีการประสานทางจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด       สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์ต่ำ มีเพียงเขื่อนลำตะคอง  จ.นครราชสีมา  เท่านั้นมีปริมาณน้ำในอ่างสูงถึง ร้อยละ 55เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น