คณะครูนักเรียนโรงเรียนเปรมฯ ยืนสงบนิ่งหน้าเสาธง 5 นาที เพื่อไว้อาลัยที่ถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมฯ ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน

คณะครูนักเรียนโรงเรียนเปรมฯ ยืนสงบนิ่งหน้าเสาธง 5 นาที เพื่อไว้อาลัยที่ถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมฯ ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน ที่โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ บ้านหนองกุงขี้ควง ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายวันเผด็จ มีชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 280 คน ยืนสงบนิ่งหน้าเสาธงหลังทำการเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรม เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นได้ลดธงชาติลงครึ่งเสา ต่อมา นายวันเผด็จ ได้กล่าวถึงประวัติ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมกับให้นักเรียนเอาแบบอย่างที่ดีของท่านมาใช้ในการเป็นคนดี และต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าห้องเรียน ขณะเดียวการผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้นักเรียนทุกคน เขียนคำกล่าวไว้อาลัยในชั่วโมงเรียนสุดท้ายก่อนกลับบ้าน แล้วนำไปติดไว้ยังบอร์ดภายในห้องแสดงประวัติของพลเอกเปรม ภายในโรงเรียน สำหรับประวัติโรงเรียน โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ เดิมชื่อ โรงเรียนหนองกุงวิทยายน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2534 โดยเดิมเป็นสาขาโรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนที่สาธารณะประโยชน์ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน บ้านหนองกุงขี้ควง ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวนเนื้อที่ 67 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา เนื่องจากโรงเรียนมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ของ กองพันทหารม้าที่ 14 (ค่ายเปรมติณสูลานนท์) และโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในด้านการจัดการศึกษาจาก กองพันทหารม้าที่ 14 ด้วยดีเสมอมา ดังนั้น ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ จึงอนุญาตโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนหนองกุงวิทยายน เป็น “โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์” สังกัดกองและกรมเดิม ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โรงเรียนถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 67 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร จำนวน 2 ไร่ พื้นที่สนาม/นันทนาการ จำนวน 2 ไร่ อาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง และมีสนามกีฬา 4 สนาม ปัจจุบัน เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีข้าราชการครูทั้งหมด 18 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน พนักงานบริการ 1 คน นักเรียน 270 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น