นิสิตแพทย์ มมส จัดกิจกรรมค่ายอาสา ที่ จ.กาฬสินธุ์

นิสิตแพทย์ มมส จัดกิจกรรมค่ายอาสา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สโมสร นิสิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมค่ายหมอขอสร้างสุข ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ทางด้านการแพทย์เบื้องต้น ให้แก่นักเรียน โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ และเพื่อพัฒนานักเรียน โดยใช้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ไหวพริบและการทำงานร่วมกันเป็นกิจกรรมที่มอบความสุขให้เด็กๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรู้ทางด้านการแพทย์ที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกทั้งยังเสริมสร้างจิตอาสาให้กับนิสิต คณะแพทย์ มมส ผ่านค่ายอาสา โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ในช่วงบ่ายมีการ พาน้อง ๆ เข้าฐานการเรียนรู้ ดูแล สุขภาพ และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้วโรงเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมค่ายอาสา มีนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มาทำกิจกรรม กว่า 50 คน

อาจารย์ ดร.สราวุธ บรรบุผา ผู้ช่วย คณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทย์ศาสตร์ มมส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมค่ายอาสาครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 13 แล้ว มุ่งเน้นให้นิสิตคณะแพทย์ มมส ต้องเป็นที่พึ่งของชุมขนและสังคม ซึ่งเป็นอัตตลักษณ์ของคณะแพทย์ มมส ทางด้าน นส.พ.ปิยธิดา โทอึ้น นายกสโมสรนิสิตคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสันทนาการ และให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพ ของน้อง ๆ โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 
ทั้งนี้ โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีนักเรียน 47 คน และมีครูทั้งโรงเรียน จำนวน 3 คน และโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์การเรียน การศึกษา เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทางโรงเรียนจึงขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแล้ว จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อมาให้เด็กนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น