แพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ที่ตึกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในปีนี้มีร่างอาจารย์ใหญ่ที่นักศึกษาทำการเรียนรู้จำนวน 23 ร่างโดยเป็นร่างอาจารย์ใหญ่ 15 ร่าง และโครงกระดูกจำนวน 8 ร่าง ในงานมีผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 4 รูป มาทำพิธี ซึ่งช่วงเช้ามีการถวายภัตตาหาร และมีการขอขมาร่างอาจารย์ใหญ่ ทั้ง 23 ร่าง
ทั้งนี้ร่างอาจารย์ใหญ่จะถูกนำร่างมาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลและพระราชทานเพลิงศพต่อไป โดยร่างอาจารย์ใหญ่ส่วนมากก็เป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีภูมิลำเนาในภาคอีสานหลายจังหวัด
จากนั้นคณบดีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ญาติอาจารย์ใหญ่ ทั้ง 15 ร่าง และมอบใบประกาศ สำหรับนิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลที่มีผลการเรียนดีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น