ขอนแก่น ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ 3 ล้านต้นภายใน 3 ปี

ผู้ว่าฯขอนแก่นร่วมลงนามความร่วมมือปลูกต้นไม้ 3 ล้านต้นภายใน 3 ปี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562
             วันที่ 4 มิ.ย.2562 ที่โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้จัดกิจกรรมขึ้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2562 โดยภายในงานได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การมอบไม้มีค่าในกลุ่มประเภท ต้นราชพฤกษ์ ยางนา ต้นพิกุล และต้นตะเคียนทอง การมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบด้านบุคคลต้นแบบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยด้านการจัดการขยะมูลฝอย-ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำการมอบเกียรติบัตรหน่วยงานสืบสานโครงการพระราชดำริเรื่องบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติการมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงการบริจาคอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน การมอบเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และการเสวนาเรื่องความร่วมมือในการจัดการวิกฤตคุณภาพอากาศในพื้นที่แบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบนกลางเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 300 คน  ในงานมีหน่วยงานภาคระฐและเอกชน ออกบูธกิจกรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น สวนสัตว์ขอนแก่น รณรงค์ ไม่ให้ใช้กล้องโฟม ในสวนสัตว์  SCG เานอผลิตภัณฑ์กล่องใส่อาหาร ผลิตจากเยื่อไม้ยูคา   เป็นต้น
            นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า นโยบายที่สำคัญและชัดเจนที่สุดในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปีนี้คือการที่คนขอนแก่นนั้นพร้อมใจที่จะปลูกต้นไม้ 3 ล้านต้นภายใน 3 ปี เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด สร้างกระบวนการการีส่วนร่วมในเรื่อของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม  ในส่วนของขยะจากข้อมูลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ระบุว่า ในปี 2561 ขอนแก่นมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 1,817.92 ตันต่อวัน โดยมีพื้นที่กำจัดขยะ 196 แห่ง ปัจจุบันนี้มีขยะตกค้างอยู่ที่ 145,513 ตัน ดังนั้นการบริหารจัดการขยะที่วันนี้ทุกฝ่ายมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางทำมั่นใจว่าจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาขยะตกค้างและการบริหารจัดการขยะใหม่ได้อย่างลงตัวเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น