หอการค้าไทย จัดงาน หอการค้าแฟร์ 27 มิ.ย.- 7 ก.ค. หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หอการค้าไทย เตรียมจัดงาน “หอการค้าแฟร์” ที่ขอนแก่น 27 มิ.ย.- 7 ก.ค. หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานหอการค้าจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว หอการค้าไทยได้เตรียมจัดงานแสดงสินค้า หอการค้าแฟร์ หรือ TCC Fair ในระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.- 7 ก.ค. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น (KICE) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในภาคอีสาน งานดังกล่าวถือเป็นความตั้งใจของหอการค้าไทยที่ต้องการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาค เพื่อกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือ SME ที่มีศักยภาพในการขยายตลาด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังจะเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทย โดยได้รวบรวมความเป็นที่สุดจากบริษัทของคณะกรรมการ สมาชิก ผู้ประกอบการต่าง ๆ และเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นำสินค้าอุปโภค บริโภค มาจำหน่ายให้ประชาชน การออกบูธของบริษัทรถยนต์ชั้นนำของประเทศ นอกจากนี้ยังมีบูธอสังหาริมทรัพย สถาบันการเงินต่าง ๆเข้าร่วมจำนวนมาก โดยในงานนี้นอกจากนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า การท่องเที่ยว และบริการยังเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาด ตลอดจนสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งในระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน ในรูปแบบของประชารัฐ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สำคัญ ในระดับภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมเต้มร้อยเปอร์เซ็น และการจัดงานครั้งนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จะจุดประกาย และสร้างความตระหนักให้ผู้เข้าเยี่ยมชมงานเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก เกิดการเชื่อมโยงร่วมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 นอกจากนี้ ในงานยังมีการจัดคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำมาสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าชมงานด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น