สปสช อบรมพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด

ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2562 ณ วัดท่าประชุม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น คณะสงฆ์อำเภอบ้านฝาง ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เทศบาลตำบลหนองบัว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง โรงพยาบาลบ้านฝาง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการถวายความรู้หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) ปีพ.ศ.2562 จำนวน 65 รูป โดย สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ได้รับเป็นผู้รับผิดชอบหัวข้อในการให้ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อดำเนินงานสร้างสุขภาพพระสงฆ์ การอบรมครั้งนี้มีพิธีเปิดวันที่ 18 มิถุนายน 2562 โดย พระครูรัตนทีปาภิบาล เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง กล่าวรายงานโดย พระอธิการประชุม เจ้าอาวาสวัดท่าประชุม และมีนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวต้อนรับ หลังจากที่เทศบาลตำบลหนองบัวได้จัดตรวจสุขภาพพระสงฆ์ และตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล พร้อมให้คำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพ และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น