สมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่น จัดสัมมนาเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น

สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสัมมนาบทบาทท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ที่จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 19 มิ.ย.2562 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาบทบาทท้องถิ่นไทยภายได้รัฐบาลชุดใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้ง การสร้างบ้านแปงเมืองและนวัตกรรมท้องถิ่น จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น( KICE ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดระหว่างวันที่ 18 – 20 มิ.ย.2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษา ข้าราชการและพนักงานลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศจำนวน 1,500 คน การสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบการบริหารจัดการท้องถิ่นและการเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งส่งเสริมแนวทางการสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น เป็นการผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นนำเสนอข้อมูลสะท้อนปัญหาและแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นในงานยังมีการจัดนิทรรศการของท้องถิ่นต่างๆที่มีโครงการที่ทำแล้วประสบความสำเร็จสามารถต่อยอดให้กับท้องถิ่นอื่นๆนำไปปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพหรือการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในหน้าแล้งเป็นการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารน้ำใต้ดิน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น