ขอนแก่น จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ขอนแก่น จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 26 มิถุนายน 2562 ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติดโดยนำพลังมวลชนจังหวัดขอนแก่น   ปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด
ที่ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลขอนแก่น โดยทุกคนร่วมปฏิญานตนจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งการเสพ การค้า และการผลิต จะร่วมกันต่อต้านยาเสพติด จะทำดี ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จะทำความดี ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา สนับสนุนและร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติด จากนั้น ได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรและบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น