ผู้ว่าฯขอนแก่น สุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวัน รร สังกัดเทศบาล

    วันที่ 12 ก.ค.  นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีปริมาณเหมาะสมเพียงพอ โดยมี นางสายชล สิงห์สุวรรณ ผอ.ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน คณะครูให้การต้อนรับ พร้อมกับพาคณะ ผวจ.ขอนแก่นไปตรวจสอบโรงครัวของโรงเรียน และสถานที่นักเรียนมารับอาหารไปทานตามโต๊ะอาหารที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ โดยมีเมนูอาหารของนักเรียนเป็นข้าวกล้อง+ผัดถั่วฝักยาว+ไข่พะโล้+น้ำซุปฟัก+ผลไม้ มีนักเรียนชั้นอนุบาล -ประถมปีที่ 6 นักเรียนชาย/หญิง จำนวน 630 คน ครู 35 คน 

     และจากการตรวจสอบเมนูอาหารแต่ละเมนูที่เด็ก ๆ ทานวันนี้ พบว่า นอกจากปริมาณอาหารที่มีเพียงพอที่จะให้เด็กๆได้รับประทานจนอิ่มแล้ว อาหารที่นี้ยังมีสารอาหารที่ครบถ้วน ทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และวิตามิน ซึ่งเป็นสารอาหารที่เด็ก ๆ ควรจะได้รับในช่วงวัยดังกล่าว
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากกระแสข่าวเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่ไม่ถูกหลักอนามัยและไม่เพียงพอนั้น จังหวัดขอนแก่นมีความห่วงใยเรื่องการจัดอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอย่างมาก จึงได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยการสุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนเทศบาลศรีฐาน พบว่ามีการจัดการเรื่องอาหารได้เรียบร้อยดี สะอาด มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการและหลักเกณฑ์ที่ต้องการ และดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนี้จะออกสุ่มตรวจโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองเกิดความสบายใจ ว่า อาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สะอาด ได้มาตรฐาน สารอาหารครบถ้วน และโรงเรียนเทศบาลศรีฐานใส่ใจในเรื่องสารไอโอดีนที่เหมาะสมแก่เด็กๆอีกด้วย หากพบมีโรงเรียนใดในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกระทำผิดในโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจะต้องถูกลงโทษตามระเบียบวินัยและตามกฎหมายต่อไป.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น