ผู้ว่าฯขอนแก่นสั่งเร่งสูบน้ำช่วยพื้นที่ บ้านกุดกว้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

ผู้ว่าฯขอนแก่นสั่งเร่งสูบน้ำช่วยพื้นที่ บ้านกุดกว้าง อำเภอเมืองขอนแก่น วันที่ 22 ก.ค.2562 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้อำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ชลประทานจังหวัด ปภ.จังหวัด นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายกเทศมนตรีเมืองเก่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ดุการสูบน้ำจากแก่งน้ำต้อน ที่เป็นพื้นที่แก้มลิง ขนาด 6,000ไร่ มีความจุน้ำ 90 ล้าน ลูกบาศก์เมตร. มีพื้นที่.การเกษตรรอบแก่งน้ำต้อน 5,000ไร่ มี ปัจจุบันยังมีน้ำกักเก็บ. 30 ล้านลบ.ม.ซึ่งจะสามารถลูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้โดยรอบโดยวันนี้จะทำการสูบน้ำช่วยเกษตรกรบ้านกุดกว้างทั้ง 5 หมู่บ้่าน ประมาณ 200 ไร่ที่ประสบปัญหาน้ำในนาข้าวไม่มีน้ำจากปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้นาข้าวเกิดความเสียหาย ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 บูรณาการกับเทศบาลเมืองเมืองเก่าทำการสูบน้ำช่วยชาวนาใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล ขนาด 8นิ้ว สูบน้ำจากแก่งน้ำต้อน เพื่อสูบเข้าที่นา ระยะทาง 200 เมตรโดยมีเทศบาลตำบลเมืองเก่า ใช้รถแบคโฮขุดเหมืองทำทางน้ำเข้าไร่นาเกษตรกรคาดว่าจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรบ้านกุดกว้างพ้นจากภัยแล้งไปได้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น