เขื่อนหนองหวาย ช่วยเกษตร วันนี้

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จะทำการยกบานประตูระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำการเพราะปลูกพืชผลทางการเกษตร ในเวลา 10.00 น. ซึ่งจะเป็นการยกบานประตูน้ำส่งน้ำเข้าคลองฝั่งซ้าย เวลา 14.00 น. จะทำการยกบานประตูส่งน้ำคลองฝั่งขวา จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงเกษตรกรที่อยู่ในแนวคลองส่งน้ำระบบชลประทานหนองหวาย เพื่อรองรับน้ำเข้าสู่ในระบบเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น