ทีมจงอางผยอง ขอนแก่น ยูไนเต็ด เฮ เตรียมกลับมาเล่นฟุตบอลลีกไทยอีกครั้ง

ข่าวจากเวบไซค์ โกลดอทคอท แจ้งว่าทีมฟุตบอลขอนแก่น ยูไนเต็ด เตรียมกลับมาโลดแล่นบนสนามไทยลีกอีกครั้งหลังเสียงที่ประชุมใหญ่สามัญลงมติถอดถอนสิทธิ์ไม่ถึง 3 ใน 4

28 เมย 2560-เมื่อเวลา 11.30น. ที่สโมสรตำรวจ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยวาระการพิจารณา รับรองการระงับสิทธิสมาชิกภาพ ขอนแก่น ยูไนเต็ด  ทั้งนี้ทีมขอนแก่น ยูไนเต็ด ถูก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศเพิกถอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกสภาพตัดสิทธิการแข่งขัน หลังคณะกรรมการพิจารณามารยาท ตรวจพบการจ้างวานทำร้ายผู้ตัดสิน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559  ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วาระที่ 5.6 เรื่องการระงับสมาชิกสภาพของสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด โดยมีการขอมติที่ประชุมจากสโมสรสมาชิก 48 เสียง  มีผู้ยกมือเห็นสมควรถอดถอน 19 เสียง ไม่เห็นด้วย 7 เสียง และงดออกเสียง 22 เสียง ทำให้จำนวนเสียงเห็นสมควรไม่ถึง 3 ใน 4    หลังทราบมติจากที่ประชุม จึงได้สั่งไม่ระงับสมาชิกภาพของ ขอนแก่น ยูไนเต็ด  โดย เลขาธิการสมาคมฯ ได้ชี้แจงต่อ สมาชิกในที่ประชุม ว่านำเรื่องของ ขอนแก่น ยูไนเต็ด กลับไปพิจารณา ทั้งของการเรื่องการแข่งขัน รวมถึงการคืนสมาชิกภาพแก่ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ต่อไป

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วาระที่ 5.6 เรื่องการระงับสมาชิกสภาพของสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด โดยมีการขอมติที่ประชุมจากสโมสรสมาชิก 48 เสียง  มีผู้ยกมือเห็นสมควรถอดถอน 19 เสียง ไม่เห็นด้วย 7 เสียง และงดออกเสียง 22 เสียง ทำให้จำนวนเสียงเห็นสมควรไม่ถึง 3 ใน 4เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น