สปสช ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 7 ขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมประชาสโมสร โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง อปสข. ชุดเก่าที่เพิ่งหมดวาระไป กับ อปสข. ชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในบทบาท หน้าที่ อปสข. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับ อปสข. ที่มาจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกับพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับคน “ร้อยแก่นสารสินธุ์” มานาน 4 ปี ศ.พิเศษนายแพทย์ สมพร ในฐานะประธาน อปสข. ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ อปสข. ชุดเดิมที่หมดวาระ และนายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ได้เป็นตัวแทนของ สปสช. มอบใบเกียรติบัตร ให้กับ ศ.พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ประธานอปสข .เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น