ธปท .ชี้เศรษฐกิจอีสาน ขยายตัวต่อเนื่อง มั่นใจได้รัฐบาลใหม่ มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ธปท.ชี้เศรษฐกิจอีสาน ขยายตัวต่อเนื่อง มั่นใจได้รัฐบาลใหม่ มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชัดเจนจะกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนในช่วงไตรมาสสามและสี่ดีขึ้น ขณะที่การค้าชายแดนและการส่งออกยังคงทำรายได้ให้กับคนอีสาน นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 2/2562 และแนวโน้มไตรมาส 3/2562 ระบุ เศรษฐกิจไตรมาส 2 ต่อเนื่องไตรมาส 3 ของปีนี้อยู่ในภาวะที่ขยายตัวขึ้นอย่างมาก โดยมีปัจจัยหนุนจากเรื่องการค้าชายแดนและการนำเข้าและส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกไปยังประเทศจีนตอนใต้ และ สปป.ลาว,กัมพูชา ขณะที่สัดส่วนการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนแม้จะชะลอตัวบ้างแต่เมื่อมีรัฐบาลที่ชัดเจน มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตีแล้วจะเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญที่ทำให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศตัดสินใจลงทุนในพื้นที่ภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น ส่วนภาคการเกษตร,อุตสาหกรรมและการค้าชายแดน ยังคงเป็นปัจจัยบวกที่สร้างรายได้ให้กับคนอีสานอย่างมาก แม้ว่าหลายพื้นที่จะประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ภาพรวมทางการเกษตรแต่ละจังหวัดจะมีผลผลิตทางการเกษตรที่แตกต่างกันหมุนเวียนออกมา การเบิกจ่ายของภาครัฐชะลอตัวในไตรมาสที่ผ่านมา แต่ไตรมาสที่สามภายหลังจากที่มีรัฐบาลแล้ว จะทำให้มีมาตรการกระตุ้นการเบิกจ่ายของรัฐ รวมทั้งถึงนโยบายกระตุ้นการลงทุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเมกกะโปรเจคที่รัฐบาลให้การสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายจังหวัดจะส่งผลทำให้แนวโน้มทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไตรมาสที่สามต่อเนื่องไตรมาสที่สี่ของปีนี้สดใสมากยิ่งขึ้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น