ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ยืนยันยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แฟริกาในสุกรในพื้นที่ขอนแก่น

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ยืนยันยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แฟริกาในสุกรในพื้นที่ขอนแก่น 2 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมอบรมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยของจังหวัดขอนแก่น ที่โรงแรมเดอะครอวิลเลี่ยมขอนแก่น ว่า ปัจจุบันสถานการณ์ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่ ได้มีการระบาดและขยายเป็นวงกว้างขึ้น ซึ่งมีการระบาดในหลายภูมิภาคในอาเซี่ยน ต่อมาได้มีการแพร่ระบาดใกล้ชายแดนประเทศไทย โรคดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงสุกร มีอัตราการตายและเกิดโรคสูง ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเฝ้าระวัง และลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่ขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดขอนแก่นนับว่าเป็นแหล่งผลิตสุกรเพื่อส่งออกรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีการแพร่ระบาด สำนักงานปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น และ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดให้มีการประชุมอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ รวมกว่า 260 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาดให้กับผู้เลี้ยงหมูรายย่อย และให้ตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งไม่ตื่นตระหนกกับการระบาดของโรค ซึ่งปัจจุบันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ยังไม่พบการแพร่ระบาดในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ทางซีพี จะร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเร่งอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสานภายในวันที่ 15 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งปัจจุบันมีการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยไปแล้ว 11 จังหวัด 
สำหรับผู้เลี้ยงสุกร หากพบว่าสุกรที่เลี้ยงไว้ล้มตายเฉียบพลัน มากกว่า 5% ใน 2 วัน หรือ รายย่อย น้อยกว่า 50 ตัว มีการตายเฉียบพลันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน หรือ มีอาการป่วย เช่น ไข้สูง นอนสุมกันร่วมกัน ท้องเสียเป็นเลือด ผิวหนังแดง หรือ มีจุดเลือดออก รอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง ไอ แท้ง หรือขาหลังไม่มีแรง ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที หรือ สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชั่น DLD 4.0 หรือ โทร. 063-2256888เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น