รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามภัยแล้งในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามภัยแล้งในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ที่บ้านหนองสะแบงสามัคคี ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามปัญหาภัยแล้งหลังจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้นาข้าวเสียหายทั้งอำเภอ นายประภัตร กล่าวในระหว่างการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่า สิ่งแรกที่ต้องช่วยชาวบ้าน คือการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร โดยในสัปดาห์นี้จะให้หน่วยบาดาลมาขุดเจาะน้ำจำนวน 5 บ่อ ซึ่งจะช่วยให้นาข้าวได้รับน้ำบ่อละประมาณ 100 ไร่ หากประสบผลสำเร็จจะทำการขุดเพิ่มให้อีก ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวจะขุดลอกหนองน้ำสำคัญของ อ.พล 2 แห่ง เนื้อที่ 3,000 ไร่ เพิ่อเป็นที่เก็บน้ำซึ่งจะสามารถช่วยได้ทั้งอำเภอ โดยในวันนี้ได้มีตัวแทนเกษตรกรจากหลายอำเภอมาร่วมหารือถึงผลกระทบจากภัยแล้ง ทั้งนี้ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเร่งช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องน้ำก่อนในช่วงแรกเพื่อให้ชาวนามีน้ำในนาข้าวและบริโภคจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น