ขอนแก่นเตรียมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งจังหวัด

ขอนแก่นเตรียมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งจังหวัด สั่งการทุกอำเภอเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย มั่นใจ ขอนแก่นมีน้ำกินน้ำใช้ไปจนถึงเดือน พ.ค.ปีหน้า นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้จังหวัดเตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วง เพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ คือ อ.บ้านฝาง และ อ.หนองเรือ ซึ่งจะทำให้ จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งจังหวัด ทั้งนี้จากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานสถานการณ์ล่าสุดเข้ามา พบว่าทั้ง 2 อำเภอ มีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างน้ำสาธารณะทุกแห่งจำนวนที่น้อยมาก บางจุดอยู่ในระดับต่ำกว่าปริมาณเก็บกัก
ทางจังหวัดก็จะมีการประชุมเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง ในขณะที่เกษตรกรหรือผู้ประสบภัยต้องรีบรายงานตัวและแจ้งข้อมูลให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบเพื่อที่จะดำเนินการแจ้งอำเภอและรายงานต่อยังจังหวัดเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามที่ทางราชการกำหนดต่อไป ผวจ.ขอนแก่น เผย การให้ความช่วยเหลือจะเน้นหนักไปในเรื่องของน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค ซึ่งได้มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว คอยนำน้ำเข้าไปเติมในพื้นที่ที่ประสบภัย เพื่อให้ทุกคนมีน้ำกินน้ำใช้ทั้งนี้ จาการประเมินสถานการณ์และตรวจสอบปริมาณน้ำในอ่างเก็บกักน้ำทุกจุดของจังหวัดพบว่า ปริมาณนี่มีอยู่นั้นหากประมาณการณ์ด้วยปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา จะมีน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคไปจนถึงเดือน พ.ค.ปีหน้า อย่างไรก็ตามขณะนี้ทุกหน่วยงานยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัย ทั้งการนำน้ำเข้าไปแจกจ่าย การทำฝนหลวง รวมไปถึงการตรวจสอบบ่อบาดาล และแหล่งน้ำต่างๆ รวมถึงการที่กำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น