ขนส่งขอนแก่น พร้อมบริการในห้างฯ

ขนส่งขอนแก่นเปิดศูนย์บริการในห้างสรรพสินค้าเพื่อบริการประชาชนทุกวัน วันที่ 6 ส.ค. 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนร่วมตรวจเยี่ยมชม สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้เปิดสำนักงานใหม่สาขาย่อย ที่ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการได้รับบริการที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลายิ่งขึ้นรวมทั้งมาใช้บริการในวันหยุดราชการได้ด้วย ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้ให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยวันราชการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 10.30 – 18.30 น.วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.30 น.ซึ่งให้บริการดำเนินการด้าน ทะเบียนรถ  ชำระภาษีรถประจำปี  การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ มีห้องสำหรับอบรมด้วย การออกใบแทนกรณี ชำรุด สูญหาย หรือ แก้ไขสาระสำคัญ การเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถ (2ปี เป็น 5ปี) การต่อใบอนุญาตขับรถ (5ปี ต่อ 5ปี) (จองคิวออนไลน์เท่านั้นจองคิวผ่าน https://gecc.dlt.go.th หรือ Application “DLT Smart Queue”
รอบที่ 1 เวลา 11.00 น.🕚
รอบที่ 2 เวลา 13.30 น.🕐
รอบที่ 3 เวลา 16.00 น.🕟
วันละ 3 รอบเท่านั้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น