รมช.เกษตร ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น สั่งเร่งขุดบ่อน้ำดิบและทำฝนหลวงเต็มที่ ช่วยภัยแล้ง

รมช.เกษตร ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น หลังประกาศเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยพิบัติภัยแล้ง สั่งเร่งขุดบ่อน้ำดิบและทำฝนหลวงเต็มที่ กำชับทุกหน่วยงานวางแผนแก้แล้งให้เต็มที่ ร.อ.ธรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้งและตรวจสอบปริมาณน้ำเก็บกักภายในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น หลังพบว่ามีระดับน้ำเก็บกักอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และ จ.ขอนแก่น ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งจังหวัด โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะตรวจติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆของ จ.ขอนแก่น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแผนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจากการตรวจสอบปริมาณน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ล่าสุดวันนี้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาก แต่ยังคงต้องระบายน้ำวันละ 500,000 ลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกันแม้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ยังคงมีปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ความจุอ่างน้อยมาก ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดินวางแผนการขุดบ่อน้ำผิวดิน หรือบ่อน้ำขนาดเล็กให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีน้ำกิน น้ำใช้ภายในชุมชนทั้งปี และไม่เกิดปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ขณะที่กรมฝนหลวงฯ ที่มีศูนย์ปฎิบัติการทั่วประเทศจะต้องทำการบินทำฝนหลวงทันทีเมื่อมีโอกาส เพราะแหล่งน้ำทุกแห่งของไทยยังคงต้องการน้ำไปเติมอีกจำนวนมากเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น