ชาว อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เตรียมจัดพิธีรดน้ำศพพระครูสโมธานเขตคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอชุมแพ

ชาว อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เตรียมจัดพิธีรดน้ำศพพระครูสโมธานเขตคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอชุมแพ เจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก ซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุที่จังหวัดแพร่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ บรรยากาศที่วัดแจ้งสว่างนอก ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการ ลูกศิษย์วัดแจ้งสว่างนอก ร่วมหารือกำหนดการการจัดงานพิธีรดน้ำศพ และศพพระครูสโมธานเขตคณารักษ์ (พระอาจารย์สมเกียรติ วีรญาโณ) เจ้าคณะอำเภอชุมแพ เจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก ที่มรณภาพด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อเวลาประมาณ 06.30 น. ที่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขณะกำลังเดินทางไปทำธุระที่จังหวัดน่าน สำหรับ ดร.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์ (พระอาจารย์สมเกียรติ วีรญาโณ) เจ้าคณะอำเภอชุมแพ เจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น อายุ 53 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นชาว ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนเเก่น สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ปริญญาโท วิชาเอกปรัชญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากประเทศปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลงานด้านวิชาการและด้านบริหารจำนวนมาก พ.ศ.2545 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าพระราชทานตั้งสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตร-พัดยศ ให้เป็นพระครูสัญญาบัตร ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกในราชทินนามที่ “พระครูสโมธานเขตคณารักษ์” พ.ศ.2550 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเสษในราชทินนามเดิม สำหรับกำหนดการ พิธีรดน้ำหลวงอาบศพ เวลา 16.00 น.วันที่ 13 ส.ค.62 สวดพระอภิธรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ส.ค.62 และในวันที่ 22 ส.ค.62 พิธีบรรจุศพลงหีบแก้ว เพื่อรอพิธีการ พระราชทานเพลิงศพตามลำดับต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น