ชาวขอนแก่น รวมพลังจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง

จ.ขอนแก่น รวมพลังจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ที่บริเวณศูนย์สาธิตเศรษฐพอเพียงบ้านเลิงเปือย ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา จำนวน กว่า 1,000 คน ร่วมกันกล่าวคำปฎิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา คูคลองหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยในวันนี้มีกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรอบหมู่บ้านและการกำจัดวัชพืช ในบริเวณแหล่งน้ำเลิงเปือย ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำและป้องกันน้ำท่วมเทศบาลนครขอนแก่น เป็นแก้มลิงของลำห้วยพระคือ พร้อมทั้งนำวัชพืชที่ขุดลอกขึ้นมา นำไปทำเป็นปุ๋ยหมักพืชสด เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และยังสามารถทำให้ลำห้วย มีน้ำที่สะอาด ไม่มีวัชพืชและผักตบชวา กีดขวางทางระบายน้ำในช่วงหน้าฝน และยังสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง รวมถึงป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเขตเทศบาลนครขอนแก่นในช่วงน้ำมากอีกด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น