เริ่มแล้วงานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 7 ระหว่าง 15 – 21 ส.ค. 62

มหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 7 ระหว่าง 15 – 21 ส.ค. 62 วันที่ 15 ส.ค. 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด สร้างสังคมการอ่าน สู่สังคมการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม 2562 ที่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        การจัดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 มุ่งสร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝัง พัฒนาด้านการศึกษาเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชน แสดงถึงศักยภาพ “นครแห่งการอ่าน” ที่หลายหน่วยงานในจังหวัด ได้ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทั้งในจังหวัดและใกล้เคียงรักการอ่าน โดยมีแนวคิด สร้างฐานและนิสัยรักการอ่านมาจากครอบครัวและชุมชน แสดงถึงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการเป็น MICE City ซึ่งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการจัดประชุมขนาดใหญ่และการจัดงานแสดงสินค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อเป็นประตูก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการร่วมผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในภูมิภาคให้มากขึ้น ไม่ให้กระจุกตัวอยู่แต่ในเขตเมืองหลวง กระตุ้นส่งเสริมและเพิ่มสถิติการอ่านหนังสือในภาคอีสาน  งานนี้มีสำนักพิมพ์ต่างๆนำหนังสือดีมาลดแลกแจกแถมเพื่อเด็กเยาวชนและประชาชนภาคอีสานเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น