งานหมอลำคาร์นิวัล 2562 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า หล้านบาท 6 – 8 กันยายน ที่ขอนแก่น

งานหมอลำคาร์นิวัล 2562 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า หล้านบาท 6 – 8 กันยายนนี้ ที่ขอนแก่น
ที่สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ สวนสาธารณะนายสันติ เหล่บุญเสงี่ยม รองว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานหมอลำคาร์นิวัล 2562 ชวนคนรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรม  ร่วมประกวด วงหมอลำสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท โดยหมอลำคาร์นิวัลครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
    โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านศิลปะ และสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหมอลำ และยกระดับการแสดงหมอลำสู่นานาชาติเพื่อให้เห็นความสำคัญของศิลปะการแสดงหมอลำและสร้างรายได้ให้กับผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้านอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่นจังหวัดใกล้เคียง และเป็น
การเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านหมอลำเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น