ผู้ว่าฯ ขอนแก่น สั่งแก้ปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านเน่าที่ อ.โคกโพธิ์ไชย ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ระดมผู้เชี่ยวชาญเร่งแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จทั้งระบบ

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น สั่งแก้ปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านเน่าที่ อ.โคกโพธิ์ไชย ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ระดมผู้เชี่ยวชาญเร่งแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จทั้งระบบ
        นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการไปยังนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย ในการเร่งสำรวจและแก้ไขปัญหาเรื่องประปาหมู่บ้านที่ประสบปัญหาเน่าเหม็น เป็นตะกอน มีสีขุ่นมัว จนไม่สามารถใช้งานได้ เหตุเกิดในพื้นที่ ต.โพธิ์ไชย โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนครอบคุลม 3 หมู่บ้านรวมกว่า 1,000 คน ซึ่งในขณะนี้ทางอำเภอได้ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายานถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ ในการลงพื้นที่แก้ไขปัญหา โดยจะต้องแล้วเสร็จภายใน 3 วัน
        “ จากการตรวจสอบพบว่า เรื่องน้ำต้นทุนสำหรับการนำมาผลิตน้ำประปาในพื้นที่ 3 หมู่บ้านนี้นั้นไม่มีปัญหา แต่ปัญหาที่พบคือน้ำเมื่อดูดเข้ามาในระบบทำประปาแล้ว และปล่อยออกไปเพื่อแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนกับพบปัญหา ที่ผ่านมาทางหมู่บ้าน ได้ดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอดแต่ก็ยังคงไม่สัมฤทธิ์ผล ดังนั้นวันนี้ทุกฝ่ายเราต้องร่วมมือกัน ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพราะปัญหาเรื่องน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค เป็นเรื่องที่จังหวัดให้ความสำคัญ และจะต้องไม่ให้ปัญหาในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนั้นในระยะเวลา 3  วัน ต่อจากนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะเข้าไปในพื้นที่และทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพราะระบบประปาแห่งนี้เป็นประปาหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการกันด้วยตนเอง โดยมีคนในชุมชนนั้นร่วมเป็นคณะกรรมการ”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น