ชลประทาน ประชุมร่วมกับการประปาและโรงงานอุตสาหกรรมภาคอีสานตอนกลางวางมาตรการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในสภาวะน้ำน้อย

สำนักชลประทานที่ 6 ประชุมร่วมกับผู้แทนการประปาและโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอีสานตอนกลางวางมาตรการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในสภาวะน้ำน้อย คาดจะมีน้ำเพียงพอจนถึงฤดูแล้งปีหน้า นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า จากสถิติฝนที่ตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีปริมาณน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 30-40 ทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแหล่งน้ำธรรมชาติไม่มากนัก ส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณกักเก็บต่ำกว่าร้อยละ 30 ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอสำหรับใช้ในฤดูแล้งปี 62/63 สำนักงานชลประทานที่ 6 จึงได้เชิญผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคและผู้แทนในภาคอุตสาหกรรมในเขตความรับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประชุมหารือเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและวางมาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พบว่าปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 69 แห่งในภาพรวมมีน้ำดิบเพียงพอที่จะผลิตน้ำประปาได้ตลอดฤดูแล้งปี 62/63 มีเพียง 7 แห่งที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้วางมาตรการในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาโดยการเติมน้ำเข้าอ่างฯ จากแหล่งน้ำใกล้เคียง บูรณาการกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงการประปาส่วนภูมิภาคมีแผนการเจาะบ่อน้ำบาดาลช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในเดือนกันยายน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติประมาณ 220-300 มม. ซึ่งหากฝนตกตามคาดการณ์จะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น