เชิญชมงานนิทรรศการภาพถ่ายความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา17.00น ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมจีน-ไทย ในสวนมิตรภาพขอนแก่น-หนานหนิง นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
นิทรรศการภาพถ่ายความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีนี้เป็นปีแห่งการครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตั้งแต่ปี1949 จนถึงทุกวันนี้ 70 ปีแล้วที่ชาวจีนได้รวมเป็นหนึ่งใจเดียวกันผ่านลมผ่านฝนกับการทำงานและต่อสู้ดิ้นรนเป็นอย่างหนัก ร่วมกันผ่านประวัติศาสตร์อันงดงาม ได้สร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของทั่วโลก อีกทั้งสร้างปาฏิหาริย์การพัฒนาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ประเทศจีนได้พัฒนาจากประเทศที่ยากจนและล้าหลังสู่ประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด ประเทศการค้าที่ใหญ่ที่สุดและประเทศทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด จีนใช้พื้นที่เพาะปลูกเพียง 9% ของโลกและ 6.4% ของน้ำจืด เพื่อเลี้ยงประชากรเกือบ 20% ทั่วโลก โดยนับตั้งแต่การปฏิรูปและการเปิดประเทศ GDP ของจีนเติบโตขึ้นในอัตราเฉลี่ยปีละประมาณ 9.5% รายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศเพิ่มขึ้นเกือบ 23 เท่า ผู้คนกว่า 700 ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน ระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจากการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนไปสู่ความอิ่มปากอิ่มท้อง กำลังเคลื่อนไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างรอบด้าน ประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดี เป็นเพื่อนที่ดี และเป็นหุ้นส่วนที่ดีของประเทศจีน การไปมาหาสู่อันยาวนานกว่าสองพันปีนั้น ทำให้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันและมีมิตรภาพที่ดีคงอยู่ตลอดไป ภายใต้การผลักดันนโยบาย“1 แถบ 1 เส้นทาง” ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ความร่วมมือในทางปฏิบัติระหว่างจีน – ไทยนั้นยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเชื่อมต่อเชิงลึกกับ Thailand 4.0 และแผนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก โครงการความร่วมมือในเชิงปฏิบัติ เช่นการรถไฟความเร็วสูงจีน – ไทยได้รับการผลักดันส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง สามารถนำความสะดวกสบายและผลประโยชน์มาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศ ตามด้วยประเทศจีนได้เปิดประเทศกว้างขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทย มีศักยภาพที่ดีและอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น นิทรรศการภาพถ่ายวันนี้แสดงให้เห็นถึงทุกแง่มุมของความสำเร็จของจีน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การกีฬา การทูตและด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เปิดฉากชุดกิจกรรมการฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ สิ่งที่เห็นคือถนนแห่งการฟื้นฟูของประเทศจีน ตั้งแต่ความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งนับว่าเป็นหนทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับชาวจีนที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างปาฏิหาริย์บนโลก ทุกวันนี้จีนกำลังเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ นำพาความเจริญรุ่งเรืองของประวัติศาสตร์และความคาดหวังแห่งอนาคต ดังนั้นสถานกงสุลใหญ่จีนยินดีที่จะร่วมมืออย่างจริงจังกับจังหวัดขอนแก่นและทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย สามารถพัฒนาความร่วมมืออันก่อให้เกิดประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน เพื่อให้จีนไทยพี่น้องกันเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟ้น ยืนยาวตลอดไป และร่วมกันสร้างบทใหม่ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย ทั้งนี้ งานนิทรรศการภาพถ่ายความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย – จีน ขอนแก่น – หนานหนิง นิทรรศการนี้เปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมรับชม โดยทางสถานกงสุลใหญ่จีน ได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการบรรยายภาคภาษาไทยตลอดช่วงเวลาการจัดนิทรรศการ หากมีหมู่คณะหรือหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้ากับทางสถานกงสุลใหญ่จีน โทร 080-936-6070 ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมรับชมนิทรรศการได้ในช่วงเช้า 9:00 น. – 12:00 น. และในช่วงบ่าย 14:30 น. – 17:00 นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น