แบงก์ชาติ จัดสัมมนา ที่ขอนแก่น

19 สิงหาคม 252 ที่โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดขึ้นในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน อีสานแลนหัน เท่าทันการเปลี่ยนแปลง” โดยมีผู้แทนภาครัฐและเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนใสด
โดยในงานสัมมนา ดังกล่าว ผศ.ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมสนทนากับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “รับมืออย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน” ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ธปท กล่าวง่า ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจทำให้ผู้ประกอบการไม่ค่อยสบายใจเท่าไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งก็มีแนวโน้มยืดเยื้อและรุนแรงมากขึ้น ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในตะวันออกกลาง ปัจจัยเหล่านี้เป็นผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง บรรยากาศการลงทุนก็ชะลอลง ขณะที่เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจขนาดเล็กแบบเปิด พึ่งพาตลาดต่างประเทศค่อนข้างมาก ปัญหาในโลกก็มีผลกระทบต่อไทยโดยตรง จะเห็นได้จากอัตราการส่งออกที่ลดลง และอาจลงไปติดลบในปีนี้ เศรษฐกิจในประเทศก็อาจมีปัญหาชะลอตัวและผันผวน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือทั้งในส่วนของธุรกิจอุตสาหกรรมของตนและคู่ค้า ในมุมมองของ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มองว่า เศรษฐกิจปีนี้อาจเติบโตได้ประมาณร้อยละ 3 เพราะมีปัจจัยเกี่ยวข้องนอกเหนือจากปัจจัยภายในประเทศ ซึ่งจะต้องมีการปรับประมาณการทุกไตรมาสเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น