รพ ขอนแก่น จัดโครงการห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพสื่อมวลชน ปี 62

20 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการ “ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพสื่อมวลชน” ประจำปี 2562 ด้วยการตรวจสุขภาพให้สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ และเป็นการขอบคุณคณะสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการของโรงพยาบาลขอนแก่นด้วยดีเสมอมา ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่นได้จัดตรวจสุขภาพให้สื่อมวลชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว มีสื่อมวลชนจากทุกสาขาทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อ ออนไลน์ ที่ห่วงใยสุขภาพ มาตรวจสุภาพอย่างคับคั่งเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น