รมว.เกษตรฯ ตรวจงานที่ขอนแก่น สั่งกรมฝนหลวงฯ เร่งปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเติมน้ำในเขื่อน

รมว.เกษตรฯ ตรวจงานที่ขอนแก่น สั่งกรมฝนหลวงฯ เร่งปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเติมน้ำในเขื่อน ให้กรมชลฯ เพิ่มศักยภาพอ่างเก็บกักน้ำ บรรเทาภัยน้ำท่วม-น้ำแล้ง
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ โดยได้สั่งการ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนหลวงอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ในห้วงเวลาที่เหลือกว่า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุดฤดูฝน ทั้งนี้น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางยังมีน้ำน้อย โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ รมว เกษตรฯตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน หลังจากนั้นยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน ณ วัดสายราษฎร์บำรุง บ้านป่าเหลื่อม ตำบลดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาโครงการฯ จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การทำเกษตรด้วยระบบน้ำหยด การสาธิตชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สาธิตชุดกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมการตรวจเยี่ยมบูธ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งพบปะกับประชาชน ตำบลดอนช้าง เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ และรับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนชาวบ้านในตำบล และจังหวัดใกล้เคียงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น