แบงก์ออมสิน เป็นเจ้าภาพ งานสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ ธนาคารออมสิน ขอนแก่น ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ได้จัดงานสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 / 2562 โดยครั้งนี้มี ธนาคารออมสิน เป็นเจ้าภาพจัด นายวีระ ไพรสิงห์ขร หน.ไปรษณีย์ ขอนแก่น ประธานชมชมรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่น ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเอง ให้กับหน่วยงานอื่นได้รับทราบ ซึ่ง ภายในงาน ได้มีผู้บริหารหน่วยงาน ที่ได้มาปฎิบัติหน้าที่ ในจังหวัดขอนแก่น มาแนะนำ หน่วยงาน คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทั้ง 3 หน่วยงานในขอนแก่น จากนั้นมีหน่วยงานขึ้นมาประชาสัมพันธ์ ภารกิจ กิจกรรมของหน่วยงาน เช่น สวนสัตว์ ขอนแก่น เชิญชวนวิ่งกิจกรรม Khonkaen Zoo Happy Run การประปาส่วนภูมิภาค ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทีโอที ธนาคารออมสิน และ CAT เป็นต้น จากนั้นมีพิธีมอบของที่ระลึก จากหน่วยงานเจ้าภาพ มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และมอบธงให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป คือทีโอทีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น